Ga naar hoofdinhoud

In mijn carrière heb ik tot nu toe een aantal inzichten verzameld die leidend zijn geworden voor de manier waarop ik werk. Niet uitputtend vind je hieronder de belangrijkste elementen

  • Accepteren dat het complex is en de maakbaarheid beperkt. Dat vraagt om samen ontwerpen experimenteren, feedback verzamelen en aanpassen; starten met prototypes in plaats van in één keer ‘goed’.
  • Grotere vraagstukken zijn niet meer alleen op te lossen maar vragen om samenwerking
  • Samenwerken werkt van uit een gezamenlijke vraagstelling in een ecosysteem waarin horizontaal wordt gewerkt vanuit vertrouwen. Egostructuren, verticaliteit en juridisch constructen die het wantrouwen moeten borgen werken maar beperkt.
  • Professionals komen tot bloei als ze vanuit hun kracht en drive kunnen werken aan vraagtukken, waar zij van uit gedeeld leiderschap nieuwe wegen weten te vinden. De systeemwereld is daarbij niet altijd helpend.
  • Oplossingen zitten vaak niet in de “of of” denkrichting maar in de “en en” denkrichting.
  • Nieuwe oplossingen kunnen beter gevonden worden als het hele systeem (alle betrokkenen) mee doet.
Back To Top